• بازگشت محصولات

بازگشت محصولات

بازگشت محصولات:

برای بازگشت محصولات با توجه به تغییر نرخ طلا با شماره های زیر تماس بگیرید.

بازگشت محصولات تنها به صورت تعویض جنس به مبلغ جنس خریداری شده می باشد و مرجوع شدن محصولات به معنای بازگشت

محصول وعودت پول در سیستم پیش بینی نشده است.

شماره های تماس:  

 ۸۸۷۸۳۱۴۶  – ۲۲۸۵۳۵۸۶

کامنت گذاری