محک زدن طلا

محک زدن طلا

روش تشخیص طلا و عیار آن

برای تشخیص عیار طلا ، عواملی همچون سنگ محک و تیزآب (اسید)، نیاز است.

سنگ محک: سنگی است سیاه رنگ از جنس سیلیسیوم و کوارتز که در شکل های مختلف در بازار وجود دارد و به نام سنگ لیدی هم شناخته می شود. در هنگام استفاده باید دمای سنگ محک حدوداً به اندازه دمای بدن ، یعنی ۳۷ درجه سانتیگراد باشد.

تیزآب: در بعضی از کتاب ها به تیزآب سلطانی نامیده شده، که همان اسید نیتریک خالص می باشد که توسط محمد زکریای رازی کشف شده است. این اسید را در اصطلاح عامیانه بنام جوهر شوره می شناسند تیزآب سلطانی +۰.۵ برای عیار ۱۸ (۷۵۰) استفاده می شود. (تیزاب های عیار های مختلف درصد متفاوتی دارند)

برای شناخت طلا ابتدا فلز مشکوک به طلا را روی سنگ محک، ۲۰ بار میکشیم (در صورتی که فلز سکه باشد، گوشه سکه که همان کنگره خارجی نامیده می شود را مورد اصابت با سنگ محک قرار دهید) سپس مقداری تیزآب عیار شده را روی آن میکشیم (به اندازه یک قطره). واکنش یکی از موارد زیر است.

۱) هیچ واکنشی دیده نمی شود، در نتیجه فلز مربوطه طلایی با همان عیار تیزآب می باشد.

۲) رنگ در اثر کشیده شدن روی سنگ محک کم رنگتر می شود، در این حالت عیار فلز مربوطه پایین تر از عیار تیزآب می باشد.

۳) اثر روی سنگ محک بکلی محو میگردد، که حاکی از این است که فلز مربوطه یا اصولاً طلا نیست و یا دارای مقدار کمی طلا می باشد که می بایست با آزمایشات دیگری (ری گیری) مقدار آن مشخص شود.

روش دیگر این است که روی قسمتی از فلز مشکوک به طلا را کمی سوهان میکشیم (در صورتی که فلز سکه باشد، گوشه سکه که همان کنگره خارجی نامیده می شود را مورد اصابت با سوهان قرار دهید) تا چنانچه فلز آبکاری شده است، لایه آبکاری شده از بین برود. سپس در محل سوهان زده شده یک قطره (برای سکه کمتر از یک قطره) تیز آب عیار شده می زنیم. واکنش یکی از موارد زیر است.

۱) هیچ اثری بر روی آن ندارد و این نشان می دهد که فلز طلا بوده و هم عیار و یا بالاتر از تیزآب می باشد (توجه: فلز روی و کورم در برابر تیزآب واکنش نمی دهد که بر اساس رنگ و خصوصیت فیزیکی و شیمیایی قابل شناخت هستند.)

۲) محل مربوطه به روی فلز بر اثر آب سیاه می شود که هر چه سیاهی بیشتر باشد نشان دهنده آن است که فلز طلا با عیار پایین تر از عیار تیزآب می باشد.

۳) بر اثر ریختن تیز آب محل به رنگ سبز به جوش می آید و بعد از پاک کردن تیز آب با یک دستمال محل براق می شود. در این حالت فلز مربوطه طلا نبوده و مقطع براق شده رنگ اصلی فلز را نشان می دهد.

BT09_TouchStone_Gold

کامنت گذاری