فرمول محاسبات طلا

فرمول محاسبات طلا

طلا فلزي است گرانبها كه از زمان هاي باستان مورد استفاده بشر قرار گرفته است.دانشمندان عقيده دارند كه تا كنون از پوسته زمين قريب 95000 تن طلا استخراج شده كه اين مقدار از يك ميليونيم حجم در پوسته زمين كمتر است.

 تبدیل واحدها

يك اونس طلا=31.1 گرم يك پوند= 453 گرم يك قيرات= 200 سوت (ميلي‌گرم) يك تن= 1000 كيلوگرم
يك سير= 16 مثقال يك مثقال= 4.608 گرم يك مثقال=24 نخود يك نخود= 0.19 گرم
يك خروار= 300 گرم يك من= 3 كيلو يك سير= 75 گرم يك چارك= 750 گرم

فرمول های محاسبات

تعاريف  يك اونس طلا: 31.103431 گرم با عيار (999.9) يا عيار (24)
يك مثقال طلا: 4.608 گرم مي‌باشد.
مظنه طلا در ايران: قيمت يك مثقال (معادل 4.608 گرم) طلاي 17 عيار (705)
سكه تمام بهار آزادي(قديمي و امامي): وزن 8.133 گرم- عيار 21.6 (900)
سكه نيم بهار آزادي: وزن 4.0665 گرم – عيار 21.6 (900)
سكه ربع بهار آزادي: وزن 2.03225 گرم- عيار 21.6 (900)
فرمول 1 بدست آوردن مظنه طلاي ايران 17 (705) عيار از طريق انس جهاني:
9.5742÷ (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا)= مظنه طلاي ايران
فرمول 2 بدست آوردن قيمت سكه تمام از طريق انس جهاني:
4.24927÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا)= قيمت يك عدد سكه تمام
فرمول 3 براي بدست آوردن يك مثقال طلاي 18 (750) عيار از انس جهاني:

8.999÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا) = قيمت يك مثقال طلاي 18 (750) عيار

فرمول 4 قيمت يك گرم طلا با هر عياري از روي مظنه بازار (17 (750) عيار):
(705×4.608) ÷ (مظنه× Au) = قيمت يك گرم طلا با عيار Auمثال: يك گرم طلاي 925عيار با مظنه روز 61355 تومان چه قيمت مي‌شود؟ جواب: 17.470 تومان
فرمول 5 مقدار طلاي قابل خريد با يك مقدار پول معين:
(Au× مظنه) ÷(705×4.608×X)= وزن طلاي قابل خريد با Xتومان پول و عيار Au (شمش يا آبشده)
مثال: با 7000000 تومان و مظنه روز 61000 تومان، چند گرم طلا با عيار (935) مي‌توان خري؟ جواب: 398.711 گرم
 فرمول 6 بالابردن عيار طلاي پايين:

وزن طلاي موجود : Wm
عيار طلاي موجود : Am
عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As
عيار طلا يا شمش اضافه شده برايي عيار كردن : We

(We = Wm ×(As-Am) / (Ae – As

مثال: 200 گرم طلاي عيار 710 را با 40 گرم طلاي عيار 950 مي‌توان به عيار استاندارد 750 رساند

فرمول 7  پايين آوردن عيار طلاي بالا:

وزن طلاي موجود : Wm
عيار طلاي موجود : Am
عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As
وزن نقره، برنج يا مس مورد نياز : We
We= Wm×(Am-As)/As

مثال: 200گرم طلاي عيار 900 را با 40 گرم مس مي‌توان به عيار استاندارد 750 رساند.

کامنت گذاری